O zastosowaniu metody prądów wirowych do technicznego pomiaru własności elektrycznych i magnetycznych metali = About application of eddy current method for technical measurement of electric and magnetic properties of metals - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

O zastosowaniu metody prądów wirowych do technicznego pomiaru własności elektrycznych i magnetycznych metali = About application of eddy current method for technical measurement of electric and magnetic properties of metals

Abstrakt

Opisano wyniki badań nad wykorzystaniem efektu prądów wirowych do badania własności elektrycznych i magnetycznych metali. Badania wykonano za pomocą sondy różnicowej. Wyniki pomiarów zależności częstotliwościowej wykonane dla modelowych materiałów porównano z wynikami modelowania metodą elementów skończonych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Augustyniak B., Chmielewski M., Augustyniak M., Piotrowski L., Sadowski W., Sablik M.: O zastosowaniu metody prądów wirowych do technicznego pomiaru własności elektrycznych i magnetycznych metali = About application of eddy current method for technical measurement of electric and magnetic properties of metals// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.13-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi