Obecność wybranych grup związków w wodach spływających z płyty lotniska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obecność wybranych grup związków w wodach spływających z płyty lotniska

Abstrakt

Transport lotniczy jest najnowocześniejszym i najszybciej rozwijającym się rodzajem transportu. W latach 1993-2000 liczba pasażerów w transporcie lotniczym w krajach Unii Europejskiej wzrastała o około 10% w skali roku. Prognozy na najbliższe 20 lat mówią o wzroście rzędu 5% rocznie w globalnej liczbie pasażerów. Ogromny rozwój transportu lotniczego obserwuje się również w Polsce. Jest on w dużej mierze efektem bardzo dynamicznego wejścia na rynek tzw. tanich linii lotniczych oraz rozbudową wielu regionalnych lotnisk. Ich funkcjonowanie powoduje nieuniknioną ingerencję w środowisko przyrodnicze. Transport lotniczy przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej. Szkodliwy wpływ transportu lotniczego widoczny jest również na ziemi. Spływy wód opadowych z terenów lotnisk w znacznym stopniu oddziałują na wody powierzchniowe i gruntowe. Wraz z ściekami opadowymi do środowiska przedostają się substancje ropopochodne, środki powierzchniowo czynne, środki odladzające stosowane w okresie zimowym oraz inne zanieczyszczenia. Jednak największe niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód spływających z terenu lotniska wynika ze stosowania środków odladzających w okresach gdy występują niskie temperatury. Skład zanieczyszczonych wód spływnych zmienia się w ciągu roku i jest uzależniony od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, ilość stosowanych środków odladzających, czas trwania opadu, czy też natężenie ruchu na lotnisku.W Porcie Lotniczym stosuje się, niebezpieczne dla środowiska, roztwory glikoli etylenowych i propylenowych do odladzania samolotów oraz bardziej przyjazne dla środowiska mieszaniny octanów i mrówczanów do odladzania drogi startowej, dróg kołowania i płyt lotniskowych (Switzenbaum et al. 2001, Breedveld et al. 2003). Lotnisko nie posiadają najczęściej swojej oczyszczalni ścieków i wszystkie ścieki, niosące ze sobą substancje ropopochodne, substancje powierzchniowo czynne, środki odladzające stosowane w okresie zimowym i inne zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne spływają wraz z opadami atmosferycznymi do gleby i wód powierzchniowych. Zanieczyszczenia te mogą znacząco wpływać na faunę i florę rzek, powodować wymieranie ryb i roślinności wodnej, dlatego ważny jest ich stały monitoring i badania kontrolne wód spływnych z tego obszaru (Revitt et al. 1997, Cancilla et al. 2003, Siedlecka, Downar 2004, Krzemieniowski et al. 2006).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce = State and Anthropogenic changes of warer quality in Poland. T. VI strony 29 - 40
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż., Błaś M.: Obecność wybranych grup związków w wodach spływających z płyty lotniska // Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce = State and Anthropogenic changes of warer quality in Poland. T. VI/ ed. pod red. M. Ziułkiewicza. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s.29-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi