Obliczanie wartości prądów w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczanie wartości prądów w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych

Abstrakt

W monografii zaproponowano nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych w czasie zwarć, pozwalającą na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej. Proponowana metoda charakteryzuje się większą dokładnością i uniwersalnością niż powszechnie stosowane metody, pozwalając tym samym na dobór przewodów odgromowych z mniejszym ryzykiem niepewności. Prezentowana w książce metoda obliczeniowa umożliwia również ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów oraz potencjałów słupów w trakcie zwarć doziemnych. W monografii zaprezentowano przykłady obliczania rozpływu prądów w przewodach odgromowych dla kilku różnych typów i konfiguracji linii elektroenergetycznych. Rozważane były linie zasilane dwustronnie: linie jednotorowe z pojedynczymi i podwójnymi przewodami odgromowymi oraz dwutorowe. Analizowane były także układy nietypowe – np. układ gwiazdowy (linia z odczepem), linia dwutorowa rozdzielająca się w dwie linie jednotorowe. Rozważane były także linie z przewodami odgromowymi, z których jeden jest standardowym przewodem stalowo-aluminiowym, a drugi jest przewodem zawierającym w swoim rdzeniu włókna światłowodowe. Wszystkie przedstawione w monografii przykłady są bogato ilustrowane wykresami oraz dokładnie opisane. Publikacja kierowana jest do osób i instytucji zajmujących się naukowo lub zawodowo zagadnieniami projektowania i budową linii elektroenergetycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Klucznik J.: Obliczanie wartości prądów w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017.125 s. ISBN 978-83-7348-701-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi