Obliczenia hydrauliczne głębokowodnego kolektora kanalizacyjnego na przykładzie wylotu ścieków z Oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczenia hydrauliczne głębokowodnego kolektora kanalizacyjnego na przykładzie wylotu ścieków z Oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę oraz przykładowe wyniki obliczeń hydraulicznych wykonanych dla projektowanego głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone z Oczyszczalni Ścieków Dębogórze do Zatoki Puckiej. Ekspertyzę przeprowadził Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Pozwoliła ona na ocenę poprawności doboru układu pompowego projektowanej przepompowni ścieków.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 170 - 177,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szydłowski M., Zima P.: Obliczenia hydrauliczne głębokowodnego kolektora kanalizacyjnego na przykładzie wylotu ścieków z Oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.170-177
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi