Obliczenia wymuszeń drgań skrętnych dla czterosuwowych silników widlastych. Prace XX Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obliczenia wymuszeń drgań skrętnych dla czterosuwowych silników widlastych. Prace XX Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

Abstrakt

W pracy przedstawiono dwie metody obliczeniowe wymuszeń dla czterosuwowych silników widlastych. Najczęściej dane są przez producentów silników oddzielnie wymuszenia gazowe oraz wymuszenia masowe pochodzące od sił bezwładności.Dane te podawane są dla jednego cylindra. Na ich podstawie oblicza się ciśnienie styczne, a następnie dokonuje się rozkładu tej funkcji w szereg Fouriera. Uzyskuje się w ten sposób amplitudy i fazy poszczególnych harmonicznych aproksymujących przebieg ciśnienia stycznego, a następnie harmoniczne momentu obrotowego pochodzące od działania jednego cylindra. Na podstawie amplitud i faz momentu obrotowego w jednym cylindrze oblicza się amplitudy ifazy momentu pochodzącego od działania dwóch cylindrów na jednym wykorbieniu wału korbowego silnika widlastego. W pracy przedstawiono metodę stosowaną dotychczas w obliczeniach drgań skrętnych, polegającą na zastosowaniu wzorów teoretycznych oraz metodę wykorzystująca analizę Fouriera funkcji momentu obrotowego pochodzącego od działania dwóch cylindrów na jednym wykorbieniu wału korbowego silnika widlastego. Dla wymuszeń obliczonych tymi metodami przeprowadzono analiza ich dokładności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska strony 149 - 156,
ISSN: 1640-4572
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sawiak S.: Obliczenia wymuszeń drgań skrętnych dla czterosuwowych silników widlastych. Prace XX Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania. // Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska. -., nr. 31 (2002), s.149-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi