Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET

Abstrakt

Celem tej monografii jest przedstawienie technik obrazowania metodami tomografii rezonansu magnetycznego (MRI - Magnetic Resonance Imaging) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET - Positron Emission Tomography) w kontekście badań dynamicznych mózgu, szczególnie w zakresie syntezy obrazów parametrycznych opisujących jakościowo lub ilościowo przepływ mózgowy. Obrazowanie parametryczne określa technikę syntezy obrazów na podstawie wyznaczanych wartości parametrów modelu opisującego zachodzący proces dynamiczny lub lokalne własności tkanki. Technika ta wymaga założenia odpowiedniego modelu, rodzaju i parametrów pobudzenia, metody wyznaczania wartości parametrów i w końcu metod wizualizacji otrzymanych wyników. Monografia przedstawia kolejno te zagadnienia dla zastosowania w badaniach MRI i PET. Składa się z 11 rozdziałów, z których 9 poświęconych jest zagadnieniom technicznym, a ostatnie dwa stanowią praktyczną ilustrację zastosowania omówionych technik.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rumiński J., Kalicka R., Bobek-Billewicz B.: Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET. Gdańsk: Wyd. Gdańskie, 2006. ISBN 83-88836-06-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 394 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi