Obrazowanie perfuzji mózgu z wykorzystaniem modelowania parametrycznego danych DSC-MRI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obrazowanie perfuzji mózgu z wykorzystaniem modelowania parametrycznego danych DSC-MRI

Abstrakt

Pomiary DSC-MRI (Dynamic Susceptibility Contrast Magnetic Resonance Imaging) zostały wykorzystane w pracy do estymacji parametrów perfuzji mózgu: przepływu krwi mózgowej (cerebral blood flow, CBF), objętości krwi mózgowej (cerebral blood volume, CBV) oraz średniego czasu przejścia (mean transit time, MTT). Zaproponowano model trzykompartmentowy. Przedstawiono i porównano dwa podejścia do identyfikacji modelu na podstawie danych pomiarowych MRI różniące się metodą identyfikacji mikroparametrów modelu. Utworzono i porównano obrazy parametryczne parametrów perfuzji CBF, CBV i MTT oraz mikroparametrów modelu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 177 - 182,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kalicka R., Pietrenko-Dąbrowska A., Nowicki R., Lipiński S.: Obrazowanie perfuzji mózgu z wykorzystaniem modelowania parametrycznego danych DSC-MRI// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.177-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi