Obrazowanie wpływu warunków hydrologicznych na przestrzenny rozkład wartości progu detekcji systemów hydroakustycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obrazowanie wpływu warunków hydrologicznych na przestrzenny rozkład wartości progu detekcji systemów hydroakustycznych

Abstrakt

Artykuł zawiera we wstępie przegląd pośrednich i bezpośrednich metod pomiarowych wgłębnych profili rozkładów dźwięku w różnych akwenach i w różnych zastosowaniach. W dalszych rozdziałach dyskutowana jest uniwersalna, odpowiednia dla wszystkich rodzajów systemów hydroakustycznych postać systemowego równania zasięgu, traktowanego jako podstawa do komputerowego obliczania i prezentacji warunków detekcji użytecznych informacji w zależności od wymienionych w tekście parametrów konstrukcyjnych systemów i zmierzonych warunków hydrologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003 strony 435 - 439
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Raganowicz A., Kilian L., Salamon R., Marszal J., Jedel A., Ostrowski Z.: Obrazowanie wpływu warunków hydrologicznych na przestrzenny rozkład wartości progu detekcji systemów hydroakustycznych// Materiały konferencyjne. OSA´2003 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003/ ed. T. Błachowicz Gliwice: Oddz. Górnośl. PTA, 2003, s.435-439
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi