Obróbka cylindrów siłowników hydraulicznych przez roztaczanie z jednoczesnym nagniataniem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obróbka cylindrów siłowników hydraulicznych przez roztaczanie z jednoczesnym nagniataniem

Abstrakt

Przedstawiono problematykę obróbki otworów w cylindrach hydraulicznych z użyciem specjalnych głowic rotaczająco nagniatających. Podano wyniki badań technologicznych obróbki cylindrów ze stali R45 głowicą dwunożową stosowaną podczas obróbki na tokarce specjalizowanej.Osiągnięto chropowatość powierzchni otworu w zakresie Ra = 0,16÷0,32 µm i klasę dokładności wymiarowej IT8. Podano również sposób adaptacji tokarki uniwersalnej do jednoczesnej obróbki rotaczaniem i nagnniataniem cylindrów hydraulicznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Obróbka Skrawaniem : Współczesne problemy strony 415 - 422
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Przybylski W.: Obróbka cylindrów siłowników hydraulicznych przez roztaczanie z jednoczesnym nagniataniem// Obróbka Skrawaniem : Współczesne problemy/ ed. B. Kruszyński. Łódź: Politechnika Łódzka, 2010, s.415-422
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi