Obsługa przełączeń terminali ruchomych niewspierających mobilności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Obsługa przełączeń terminali ruchomych niewspierających mobilności

Abstrakt

Artykuł omawia koncepcję network-based mobility management umożliwiającą obsługę terminali ruchomych niewspierających protokołów mobilności. Praca koncentruje się na protokole Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) który zapewnienia ciągłą osiągalność terminala ruchomego, pomimo zmiany punktu przyłączenia terminala do sieci. W dalszej części artykuł przybliża wysiłki autorów poczynione w celu uruchomienia środowiska do testowania efektywności tego protokołu. Są to prace wykonywane obecnie w trakcie budowy ogólnopolskiego systemu Internetu nowej generacji w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1193 - 1200,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Hoeft M., Gierszewski T., Gierłowski K., Woźniak J., Chrabąszcz R., Pacyna P.: Obsługa przełączeń terminali ruchomych niewspierających mobilności// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 8-9 (2011), s.1193-1200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi