Occurrence and gas chromatographic determination of volatile fatty acids in landfill leachate. The case of two landfills in Gdansk Pomerania, Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Occurrence and gas chromatographic determination of volatile fatty acids in landfill leachate. The case of two landfills in Gdansk Pomerania, Poland

Abstrakt

Ważnymi związkami pośrednimi degradacji materii organicznej na składowisku odpadów komunalnych są lotne kwasy tłuszczowe (LKT) i ich oznaczanie w wodach odciekowych pozwala monitorować procesy zachodzące na składowisku odpadów. Opracowano metodykę oznaczania LKT w próbkach wodnych polegającą na ekstrakcji LKT rozpuszczalnikiem organicznym i oznaczeniu w otrzymanym ekstrakcie za pomocą sprzężonego układu chromatograf gazowy-spektrometr mas. Następnie oznaczono LKT w wodach odciekowych z dwóch składowisk odpadów. W obu występowały LKT zawierające od 2 do 5 atomów węgla w cząsteczce. Oznaczono również LKT w wodzie podziemnej zarówno w strefie dopływu i odpływu ze składowiska. Uzyskane wyniki wskazują na niewielkie przesiąkanie wód odciekowych do wód podziemnych. W próbkach wód powierzchniowych na odpływie wód ze składowiska odnotowano ok. dwukrotnie większe wartości stężenia kwasu octowego niż na dopływie. W obu przypadkach stężenia były tylko nieznacznie większe od granicy wykrywalności. Zarówno w wodach powierzchniowych i podziemnych oraz odciekowych, dominującym kwasem był zawsze kwas octowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Environment and Geoscience: proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'08), Malta, September, 11-13, 2008 strony 167 - 170
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zygmunt B., Banel A.: Occurrence and gas chromatographic determination of volatile fatty acids in landfill leachate. The case of two landfills in Gdansk Pomerania, Poland // Environment and Geoscience: proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'08), Malta, September, 11-13, 2008/ ed. eds: A. de Santis, R. Baker [et al.]. [B.m.]: WSEAS Press, 2008, s.167-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi