Ocena cyklu życia - wieloaspektowa analiza oddziaływania produktu na środowisko - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena cyklu życia - wieloaspektowa analiza oddziaływania produktu na środowisko

Abstrakt

Przedstawiono zasady oceny wpływu na środowisko techniką LCA zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji. Technika LCA jest ekologicznym wskaźnikiem stanowiącym podstawę dokonania wyboru w kwestiach środowiskowych towarzyszących procesom produkcyjnym i usługowym, lub innej działalności człowieka. Zaletą tej techniki jest porównywanie wielkości oddziaływania na środowisko przez dwa lub większą liczbę produktów, różne produkty, grupy produktów, systemy, czynności lub usługi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dudek M., Wolska L., Namieśnik J.: Ocena cyklu życia - wieloaspektowa analiza oddziaływania produktu na środowisko// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi