Ocena dróg wojewódzkich położonych w obszarze województwa pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena dróg wojewódzkich położonych w obszarze województwa pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Abstrakt

Ocena dróg wojewódzkich na obszarze woj. kujawsko - pomorskiego pod kątem brd: liczba wypadków i ich ofiar, wskaźniki brd

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I strony 108 - 123
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Budzyński M., Kustra W.: Ocena dróg wojewódzkich położonych w obszarze województwa pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego// Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tom I/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Szczuraszka. Bydgoszcz: Diamond Books, 2010, s.108-123
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi