Ocena efektywności działalności pracowników naukowych jako podstawa do wytyczania ścieżek kariery - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena efektywności działalności pracowników naukowych jako podstawa do wytyczania ścieżek kariery

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis (DEA) do oceny efektywności działalności naukowej pracowników uczelni ze stopniem doktora zatrudnionych na stanowiskach adiunktów. Przedstawiono metodę DEA oraz przykłady jej zastosowań w różnych aspektach funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych danych z jednego wydziału. Przedstawiono sposób budowy modelu oraz dokonano interpretacji wyników. Wskazano na użyteczność wyników dla prowadzenia polityki kadrowej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIV, strony 193 - 203,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Ocena efektywności działalności pracowników naukowych jako podstawa do wytyczania ścieżek kariery// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIV., nr. 13 /1 (2013), s.193-203
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi