Ocena ekotoksyczności próbek osadów portowych z morskiego portu Gdańsk i morskiego portu Gdynia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena ekotoksyczności próbek osadów portowych z morskiego portu Gdańsk i morskiego portu Gdynia

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań ekotoksykologicznych (wobec bakterii Vibrio fischeri i małżoraczka Heterocypris incongruens) osadów z portu w Gdańsku i Gdyni. Osady uśrednione z rdzeni z obu portów można określić jako niestwarzające zagrożenia (poza dwiema próbkami z portu w Gdyni). Wybrane próbki pobierane z określonych głębokości wykazywały znacznie wyższą toksyczność wobec organizmów wskaźnikowych niż próbki uśredniane. Niska ocena ekotoksykologiczna próbek nie znajduje uzasadnienia w wynikach obowiązujący badań chemicznych. Uzyskane rezultaty potwierdzają wnioski formułowane w wielu pracach badawczych, o dużej przydatności biotestów do oceny zagrożeń wynikających z deponowania urobku w środowisku wodnym.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA nr 31, strony 49 - 52,
ISSN: 1230-6169
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Mędrzycka K.: Ocena ekotoksyczności próbek osadów portowych z morskiego portu Gdańsk i morskiego portu Gdynia// Ochrona Srodowiska. -Vol. 31., nr. nr 1 (2009), s.49-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi