Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy

Abstrakt

Opracowano model matematyczny emisyjności napędu rozdrabniania biomasy wykorzystywanej energetycznie. Wykazano, że możliwe jest utworzenie modelu uwzględniającego środowiskowe bezpieczeństwo eksploatacji i zastosowanie go do analizy, oceny i rozwoju napędu rozdrabniaczy biomasy energetycznej. Określono też jak zmienne sterujące maszyny rozdrabniającej wpływają na bilans i ocenę ekologiczną procesu. Opracowano również autorski wskaźnik emisyjności zrównoważonej. Model zweryfikowano, prowadząc ocenę i poprawiając nieszkodliwość procesu rozdrabniania ryżu i kukurydzy na obiekcie rzeczywistym, jakim był napęd młyna pięciotarczowego, dla różnych konfiguracji prędkości kątowych tarcz rozdrabniających. Stwierdzono także, że wartości wskaźnika emisji zależą od parametrów sterujących napędem młyna. Wykazano, że emisyjność zrównoważona wzrastała wraz ze wzrostem gradientu prędkości kątowych tarcz rozdrabniacza.

Cytowania

 • 7

  CrossRef

 • 2 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 82 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2019 SIGMA-NOT)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1494 - 1498,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kruszelnicka W., Bałdowska-Witos P., Kasner R., Flizikowski J., Tomporowski A., Rudnicki J.: Ocena emisyjności i środowiskowego bezpieczeństwa napędu rozdrabniaczy biomasy// Przemysł Chemiczny -,nr. 9 (2019), s.1494-1498
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2019.9.34
Bibliografia: test
 1. Z.H. Loh, A.K. Samanta, P.W. Sia Heng, Asian J. Pharm. Sci. 2015, 10, 255. otwiera się w nowej karcie
 2. Z. Miao, T.E. Grift, A.C. Hansen, K.C. Ting, Ind. Crops Products 2011, 33, 504. otwiera się w nowej karcie
 3. A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, Przem. Chem. 2017, 96, nr 8, 1750.
 4. M. Chițoiu, G. Voicu, G. Moiceanu, G. Paraschiv, M. Dincă, V. Vladuț, P. Tudor, UPB Sci. Bull., Series D: Mech. Eng. 2018, 80, 117
 5. X. Liu, M. Zhang, N. Hu, H. Yang, J. Lu, Minerals Eng. 2016, 92, 21. otwiera się w nowej karcie
 6. X. Liu, S. Liu, P. Tang, Powder Technol. 2015, 272, 282. otwiera się w nowej karcie
 7. M.V. Gil, R. García, C. Pevida, F. Rubiera, Bioresour. Technol. 2015, 191, 205. otwiera się w nowej karcie
 8. J.B. Flizikowski, W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, A. Mrozinski, AIP Conf. Proc. 2019, 2077, 020018. otwiera się w nowej karcie
 9. M. Tamura, S. Watanabe, N. Kotake, M. Hasegawa, Fuel 2014, 134, 544. otwiera się w nowej karcie
 10. A. Tomporowski, J. Flizikowski, J. Wełnowski, Z. Najzarek, T. Topoliński, W. Kruszelnicka, I. Piasecka, S. Śmigiel, Przem. Chem. 2018, 97, nr 10, 1659.
 11. Z. Al-Hamamre, M. Saidan, M. Hararah, K. Rawajfeh, H.E. Alkhasawneh, M. Al-Shannag, Renew. Sustainable Energy Rev. 2017, 67, 295. otwiera się w nowej karcie
 12. V. Buytaert, B. Muys, N. Devriendt, L. Pelkmans, J.G. Kretzschmar, R. Samson, Renew. Sustainable Energy Rev. 2011, 15, 3918. otwiera się w nowej karcie
 13. J. Rudnicki, R. Zadrag, Pol. Marit. Res. 2017, 24, 203. otwiera się w nowej karcie
 14. J.Y. Zhu, X. Pan, R.S. Zalesny, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2010, 87, 847. otwiera się w nowej karcie
 15. P. Adapa, L. Tabil, G. Schoenau, Biosystems Eng. 2009, 104, 335. otwiera się w nowej karcie
 16. J. Sadkiewicz, A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, Przem. Chem. 2019, 98, nr 4, 594.
 17. K. Jozwiakowski, M. Marzec, J. Fiedurek, A. Kaminska, M. Gajewska, E. Wojciechowska, S. Wu, J. Dach, A. Marczuk, A. Kowlaczyk-Jusko, Sep. Purif. Technol. 2017, 173, 357. otwiera się w nowej karcie
 18. W. Kruszelnicka, A. Tomporowski, J. Flizikowski, R. Kasner, J. Cyganiuk, System Safety: Human -Tech. Facility -Environ. 2019, 1, 542. otwiera się w nowej karcie
 19. J. Flizikowski, A. Tomporowski, R. Kasner, A. Mroziński, W. Kruszelnicka, System Safety: Human -Tech. Facility -Environ. 2019, 1, 363. otwiera się w nowej karcie
 20. M. Wołosiewicz-Głąb, D. Foszcz, D. Saramak, T. Gawenda, D. Kraw- czykowski, E3S Web Conf. (EDP Sciences, 2017), p. 01012. otwiera się w nowej karcie
 21. M. Eisenlauer, U. Teipel, Can. J. Chem. Eng. 2017, 95, 1236. otwiera się w nowej karcie
 22. W. Kruszelnicka, J. Flizikowski, A. Tomporowski, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2018, 393, 012076. otwiera się w nowej karcie
 23. S.K. Kawatra, Advances in comminution, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, Colorado 2006.
 24. D.W. Fuerstenau, A.-Z.M. Abouzeid, Int. J. Mineral Process. 2002, 67, 161. otwiera się w nowej karcie
 25. E. Szymańska, Roczn. Nauk Rolniczych 2010, 97, 152. otwiera się w nowej karcie
 26. Z. Kłos, K. Koper, Izv. J. Varna Univ. Economics 2017, 61, 36.
 27. Z. Korczewski, J. Rudnicki, Mat. VI Intern. Conf. Computational Methods in Marine Engineering, (red. F. Salvatore, R. Broglia i R. Muscari), Int. Center Numerical Methods Engineering, 08034 Barcelona, 2015, 490. otwiera się w nowej karcie
 28. A. Tomporowski, J. Flizikowski, R. Kasner, W. Kruszelnicka, Roczn. Ochr. Środ. 2017, 19, 694.
 29. I. Piasecka, A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, R. Kasner, A. Mroziński, Appl. Sci. 2019, 9, 231. otwiera się w nowej karcie
 30. V. Mannheim, Annals Faculty Eng. Hunedoara, Intern. J. Eng. 2014, 12, 225.
 31. A. Tomporowski, J. Flizikowski, W. Kruszelnicka, I. Piasecka, R. Kasner, A. Mroziński, S. Kovalyshyn, Pol. Marit. Res. 2018, 25, 132. otwiera się w nowej karcie
 32. D. Burchart-Korol, M. Kruczek, K. Czaplicka-Kolarz, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 33. J. Szyszlak-Bargłowicz, G. Zając, T. Słowik, Polish J. Environ. Studies 2015, 24, 1349. otwiera się w nowej karcie
 34. R. Jachimowski, E. Szczepański, M. Kłodawski, K. Markowska, J. Dąbrow- ski, Roczn. Ochr. Środ. 2018, 20, 965. otwiera się w nowej karcie
 35. W. Kruszelnicka, Analiza procesu wielotarczowego rozdrabniania bio- masy w ujęciu energochłonności i emisji CO 2 , rozprawa doktor- ska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2019.
 36. R. Dańko, K. Szymała, M. Holtzer, G. Holtzer, Arch. Foundry Eng. 2012, 12, 6. otwiera się w nowej karcie
 37. W. Kruszelnicka, [w:] Renewable energy sources. Engineering, tech- nology, innovation, (red. M. Wróbel, M. Jewiarz i A. Szlęk), Springer International Publishing, 2020, 149. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi