Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Gdyni z wykorzystaniem programu Visum - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Gdyni z wykorzystaniem programu Visum

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni. Kryteria oceny systemu transportu zbiorowego dobrano na podstawie analizy literatury w zakresie funkcjonalności i organizacji transportu zbiorowego w miastach oraz wyników badań marketingowych. Przedstawiono, jakie czynniki wpływają na jakość komunikacji miejskiej z punktu widzenia pasażerów i sposoby, które pozwalają tą jakość poprawić. Za zmienne diagnostyczne do analizy funkcjonowania transportu zbiorowego przyjęto wskaźniki obsługi uzyskane, jako rezultat modelu symulacyjnego. Klasyfikacji zmiennych dokonano, wykorzystując metody analizy przestrzennej, stosowane w planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Wizualizację wyników przedstawiono w postaci kartogramów, umożliwiających szybką identyfikację obszarów miasta, w których pożądana jest poprawa efektywności transportu zbiorowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 485 - 496,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Oskarbski J.: Ocena funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Gdyni z wykorzystaniem programu Visum// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 1 (2013), s.485-496
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi