Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi

Abstrakt

We wstępnej części niniejszego rozdziału należy zastanowić się po co mówić o gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi. Według słownika języka polskiego PWN gotowość to: „stan należytego przygotowania do czegoś”. Rolą niniejszego rozdziału jest przedstawienie postępowania, które pozwoli urzędom sprawdzić na ile urząd miasta (i powiązane spółki komunalne) przygotowane są do zarządzania danymi przed podjęciem decyzji o wdrożeniu konkretnych rozwiązań organizacyjnych i techniczno-informatycznych (takich jak np. zakup infrastruktury informatycznej wspomagającej gromadzenie danych w chmurze). Stąd omówione zostaną trzy główne obszary wpływające na gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi: • identyfikacja świadomości istotności danych w organizacji – w dokumentach strategicznych, wśród wyższej kadry zarządzającej oraz bezpośrednio wykorzystujących dane • identyfikacja stanu danych jakie miasto (i spółki komunalne) posiadają. W części tej wskazane zostaną elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę ustalając priorytety dla zarządzania danymi, a także główne ryzyka w obszarze identyfikacji i opisu danych. • wymiana danych wewnątrz urzędu – ocena rozwiązań obecnie do takiej wymiany stosowanych (zarówno formalnych jak i nieformalnych), wskazanie wyzwań wynikających z silosowości struktury urzędu, a także istotność podejścia procesowego w organizacji. Całość zawartych w rozdziale treści podsumowuje zbiór przykładowych doświadczeń z badania gotowości do zarządzania danymi, bazujący na doświadczeniach polskich urzędów miejskich z lat 2016-2020. Niniejszy rozdział powinien pozwolić na określenie tego jakie zmiany organizacyjne niezbędne są do wprowadzenia w urzędzie miejskich (i spółkach komunalnych) aby móc w sposób efektywny wprowadzać projekty inwestycyjne (takie jak odpowiednie systemy informatyczne) do zarządzania danymi w urzędzie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Orłowski A.: Ocena gotowości urzędu miejskiego do zarządzania danymi// Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów/ : , 2021, s.59-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi