Ocena instalacji oświetleniowej w budynkach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena instalacji oświetleniowej w budynkach

Abstrakt

Książka poświęcona jest ocenie energetycznej wybranych obiektów budowlanych, która zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, została sprowadzona do wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części obiektu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Ocena ta zawęża się do określenia niezbędnych nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego, klimatyzacyjno-wentylacyjnego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz tzw. oświetlenia wbudowanego. Podsumowanie oceny zawarte jest w świadectwie charakterystyki energetycznej obiektu. W rozdziale 5 przedstawiono podstawowe pojęcia techniki świetlnej oraz własności spotykanych w praktyce źródeł światła. Omówiono możliwości sterowania oświetleniem oraz koszty użytkowania instalacji oświetleniowych z różnego typu źródłami światła. Przedstawiono procedurę oceny instalacji oświetleniowej, którą należy przeprowadzić dokonując charakterystyki energetycznej budynku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 131 - 148
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Ocena instalacji oświetleniowej w budynkach// Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk Gdańsk: TKP, PWNT, 2010, s.131-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi