Ocena intensywności oraz efektów innowacji według działów przemysłu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena intensywności oraz efektów innowacji według działów przemysłu

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę intensywności i efektów innowacji według działów krajowego przetwórstwa przemysłowego. Poprzez zastosowanie analizy skupień, wydrębniono cztery grupy działów, które oceniono ze względu na analizowane czynniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności strony 51 - 58
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Ocena intensywności oraz efektów innowacji według działów przemysłu// Przedsiębiorczość i innowacyjność : wyzwania współczesności/ ed. redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Leszek Woźniak. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s.51-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi