Ocena jakości elementów elektronicznych na podstawie szumów 1/f. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości elementów elektronicznych na podstawie szumów 1/f.

Abstrakt

We wszystkich elementach występują samoistne źródła szumów, a przebiegi szumowe są zazwyczaj traktowane jako sygnały niepożądane. Szum elementów elektronicznych może być jednak traktowany jako sygnał związany z jakością badanego elementu. Przedstawiono szumy własne elementów elektronicznych jako dwie składowe: szumy naturalne i szumy nadmiarowe. Omówiono powiązania tych składowych z jakością elementów. Przytoczono parametry szumów stosowane jako wskaźnik jakości. Omówiono również problemy związane z klasyfikacją elementów elektronicznych na podstawie ich szumów własnych do grup o zróżnicowanej jakości. Przedstawiono typowe metody badań prowadzone w celu wytypowania wskaźnika szumowego do oceny jakości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki strony 18 - 20,
ISSN: 0138-0826
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Konczakowska A.: Ocena jakości elementów elektronicznych na podstawie szumów 1/f. // Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki. -., nr. 6 (2002), s.18-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi