Ocena jakości skratek i zawiesiny mineralnej z oczyszczalni ścieków w aspekcie ich unieszkodliwiania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości skratek i zawiesiny mineralnej z oczyszczalni ścieków w aspekcie ich unieszkodliwiania

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr T. 82, strony 26 - 32,
ISSN: 0016-5352
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Fudala-Książek S., Boguski A.: Ocena jakości skratek i zawiesiny mineralnej z oczyszczalni ścieków w aspekcie ich unieszkodliwiania// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. -Vol. T. 82., nr. nr 5 (2008), s.26-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Meta Tagi