Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych - klasyfikacja błędów, szacowanie niepewności pomiarów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych - klasyfikacja błędów, szacowanie niepewności pomiarów

Abstrakt

W wielu dziedzinach, nie tylko nauki, ogromna ilość decyzji jest podejmowana na podstawie wyników badań analitycznych. Jest zatem oczywiste, że przywiązuje się coraz większą uwagę do ich jakości. Oznaczanie analitów na coraz niższych poziomach stężeń w próbkach charakteryzujących się coraz bardziej złożonym składem matrycy to jeden z głównych kierunków rozwojowych analityki chemicznej. Jest to zadanie niezwykle trudne i skomplikowane w związku, z czym stanowi wielkie wyzwanie dla analityków i wymaga zwrócenia uwagi na problem kontroli i zapewnienia jakości uzyskiwanych wyników (ang. Quality Assurance/Quality Control - QA/QC). Nadrzędnym celem każdego postępowania analitycznego jest uzyskanie rzetelnej i jak najbardziej pełnej informacji na temat badanego obiektu, na podstawie wyników pomiarów otrzymanych w wyniku przeprowadzenia analizy pobranej próbki. Wyniki są uzyskiwane w następstwie przeprowadzanych pomiarów, w trakcie których stosowane są odpowiednie „narzędzia analityczne”, czyli procedury analityczne i urządzenia pomiarowe. Muszą być one w odpowiedni i właściwy sposób przygotowane do pracy, tak, aby uzyskiwane wyniki były miarodajne. Zapewnienie właściwej jakości wyników pomiarów analitycznych polega na weryfikacji rzetelności stosowanych przyrządów pomiarowych oraz sprawdzeniu zakresu stosowalności wykorzystywanych procedur analitycznych. Wynik pomiaru analitycznego jest tylko wtedy miarodajny, gdy jest wykazana jego spójność i gdy jest oszacowana jego niepewność. Z pojęciem miarodajności wyników pomiarów związane są ściśle pojęcia jakości. To właśnie jakość wyniku, jej kontrola i zapewnienie pozwalają na określenie i wykazanie jego miarodajności. Pojęcia jakości mają specyficzne znaczenie w przypadku analityki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Analiza śladowa : zastosowania strony 32 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Konieczka P.: Ocena jakości wyników pomiarów analitycznych - klasyfikacja błędów, szacowanie niepewności pomiarów// Analiza śladowa : zastosowania/ ed. pod red. I. Baranowskiej Warszawa: Wydawnictwo Malamut, 2013, s.32-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 372 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi