Ocena jakości wyrobów hutniczych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości wyrobów hutniczych.

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów hutniczych, elementy statystycznej kontroli jakości, zadania Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków w zapewnieniu jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami, badania właściwości mechanicznych i technologicznych wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze, aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych. Autor korzystał z literatury przedmiotu, Polskich Norm oraz własnych doświadczeń z badań, wykonywanych głównie dla przemysłu stoczniowego. W pracy podano dane z Polskich Norm według stanu na dzień 1.01.2007 r.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J.: Ocena jakości wyrobów hutniczych.. Elbląg: Wydaw. Państw. Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2008. ISBN 978-83-925213-3-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi