Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I.

Abstrakt

W artykule zaprezentowana została ocena oddziaływania na krajobraz, wykonana przez autorkę w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko obwodnicy Augustowa w 2008 r. Omówiono zakres i etapy studiów krajobrazowych. W szczególności przedstawiono zakres zebranych danych wyjściowych, studiów terenowych, właściwej oceny eksperckiej oraz graficznych wyników badań. Ocena ekspercka objęła analizę uwarunkowań planistycznych, opis wszystkich wariantów projektu pod kątem ich oddziaływania na krajobraz, analizę i opis zagrożonego krajobrazu (zasobów, cech wizualnych, tendencji zmian); określono rangę krajobrazu, jego wrażliwość na zmiany, oraz przydatność dla funkcji turystycznej. Następnie przeprowadzono prognozę wielkości skutków, w tym wyznaczono wielkość strefy wpływu wizualnego, oraz określono, jaka część doliny zostanie zakłócona wizualnie. Opracowano wizualizacje komputerowe różnych wariantów trasy, w tym planowanych obiektów mostowych przecinających najcenniejszą część doliny Rospudy. Dokonano oceny porównawczej wariantów pod kątem ich oddziaływania na krajobraz, wskazano przebiegi wykluczone z uwagi na ochronę krajobrazu, oraz najmniej konfliktowe. Artykuł został wcześniej opublikowany przez autorkę jako "Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy" [w:] Międzynarodowa Konferencja naukowo - Techniczna "Ochrona środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury drogowej. Kazimierz Dolny

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I. // Problemy ocen środowiskowych. -., nr. Nr 3=46 (2009), s.47-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi