Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce.

Abstrakt

Artykuł stanowi kontynuację artykułu zamieszczonego w numerze 4 z 2005r., uzupełniając ogólny opis problemu oraz zestawienie ważniejszych zagranicznych wyników badań o rezultaty krajowe badań stosowania pasów bezpieczeństwa. W szczególności przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach monitorowania wybranych zachowań uczestników ruchu drogowego w Polsce, które posłużą do budowy pełnego systemu monitoringu używania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach we wszystkich województwach w Polsce, z uwzględnieniem różnych kategorii dróg i obszarów, przez które one przechodzą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 2 - 9,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Kaczmarek J., Zarembski J.: Ocena poziomu stosowania pasów bezpieczeństwa przez kierowców i pasażerów w pojazdach w Polsce.// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 3 (2006), s.2-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi