Ocena protokołu 6rd - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena protokołu 6rd

Abstrakt

W pracy przedstawiono nową propozycję dostępu do Internetu IPv6 - tunelowanie 6rd, zorientowaną na operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych. Oceniono złożoność protokołu i porównano z poprzednimi rozwiązaniami tunelowania, w szczególności 6to4. Przedyskutowano możliwości i zagrożenia szybkiego wdrażania tunelowania 6rd.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 795 - 797,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Pawelczak T., Światowiak J., Mrugalska A.: Ocena protokołu 6rd// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 8-9 (2010), s.795-797
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi