Ocena przeżywalności sieci bezskalowych w sytuacji celowych działań niszczących - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena przeżywalności sieci bezskalowych w sytuacji celowych działań niszczących

Abstrakt

W artykule poddano ocenie zachowanie sieci teleinformatycznych w warunkach celowych działań niszczących (ataków). Przebadano zdolność sieci o topologii bezskalowej do zapewnienia przeżywalności usług w przypadku eliminacji jej istotnych węzłów, zwanych centrami. Ukazano istotne różnice dotyczące poziomu jakości odtwarzania usług dla awarii będącej następstwem ataku, w zestawieniu z przypadkiem awarii losowej. Zaproponowano również szereg topologicznych miar określających stopień przeżywalności sieci. Przeanalizowano zarówno sztuczne sieci bezskalowe, jak i sieci rzeczywiste o różnym stopniu bezskalowości. Wyniki poddano analizie porównawczej w zestawieniu z analogicznymi rezultatami uzyskanymi dla sieci o topologii regularnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr R. 48, strony 59 - 64,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Gierszewski T., Molisz W., Rak J.: Ocena przeżywalności sieci bezskalowych w sytuacji celowych działań niszczących// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. R. 48., nr. nr 9 (2007), s.59-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi