Ocena przyczyn uszkodzeń i awarii konstrukcji kompozytowych zbiorników osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w Iłży podczas rozruchu technologicznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena przyczyn uszkodzeń i awarii konstrukcji kompozytowych zbiorników osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w Iłży podczas rozruchu technologicznego

Abstrakt

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena przyczyn uszkodzeń i awarii konstrukcji kompozytowych zbiorników osadników wtórnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłża obejmująca rozwiązania projektowe, wykonawcze i rozruch technologiczny. Opinia ma na celu określenie przyczyn awarii zbiorników kompozytowych uwzględniając założenia i rozwiązania projektowe oraz proces ich obciążenia przy rozruchu technologicznym. Zakres opinii odnosi się do rozwiązań konstrukcyjnych kompozytowych zbiorników stożkowych stanowiących element konstrukcji osadników wtórnych, które uległy awarii, w tym w odniesieniu do identyfikacji przyczyn uszkodzenia zbiorników podczas rozruchu technologicznego. Podstawą oceny pracy konstrukcyjnej osadników są zasady technologiczne funkcjonowania zaprojektowanej oczyszczalni ścieków przyjęte w projekcie budowlanym. Dodatkowo dla szczegółowej oceny zachowania się struktury powłokowej kompozytowych zbiorników wykonano zaawansowane obliczenia numeryczne, obejmujące analizę statyczno-wytrzymałościową metodą elementów skończonych (MES).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi