Ocena przydatności bakterii Thermus ruber jako źródła termostabilnej alfa-glukozydazy użytecznej do wytwarzania syropów glukozowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena przydatności bakterii Thermus ruber jako źródła termostabilnej alfa-glukozydazy użytecznej do wytwarzania syropów glukozowych

Abstrakt

Thermus ruber wytwarza alfa-glukozydazę o maksymalnej aktywności w temperaturze 65 C i przy pH 6,0. Wymieniony enzym zachowuje aktywność w zakresie pH 5,5-8,0 i prawie nie zmniejsza aktywności po 60 min inkubacji w 65 C. Szybkość hydrolizy maltozy, maltotetraozy, maltopentaozy oraz maltoheksaozy maleje wraz ze wzrostem masy cząsteckowej substratu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
BioTechnologia nr T. 86, strony 134 - 146,
ISSN: 0860-7796
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sinkiewicz I., Synowiecki J.: Ocena przydatności bakterii Thermus ruber jako źródła termostabilnej alfa-glukozydazy użytecznej do wytwarzania syropów glukozowych// BioTechnologia. -Vol. T. 86., nr. nr. 2 (2009), s.134-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi