Ocena przydatności mechanizmu RSS do zwiększania wydajności stosu TCP/IP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena przydatności mechanizmu RSS do zwiększania wydajności stosu TCP/IP

Abstrakt

Przeprowadzono analizę implementacji stosu TCP/IP w systemach operacyjnych Windows bazujących na jądrze z serii 6.X (Windows Serwer 2008). Dokonano analizy mechanizmu protokolarnego RSS (ang.Receive-side Scaling) pod kątem jego przydatności rozkładania obsługi ruchu sieciowego na wiele procesorów dla ruchu o charakterze połączeniowym (TCP) i bezpołączeniowym (UDP). Oceniono możliwości zwiększenia wydajności przetwarzania strumieni danych pochodzących od wielu interfejsów sieciowych poprzez rozłożenie obsługi ruchu sieciowego na wiele procesorów fizycznych/logicznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1931 - 1932,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi