Ocena ryzyka kruchego pękania wspomaganego przez wodór złączy spawanych stali okrętowej o wysokiej wytrzymałości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena ryzyka kruchego pękania wspomaganego przez wodór złączy spawanych stali okrętowej o wysokiej wytrzymałości

Abstrakt

Oceniano podatność na niszczenie wodorowe stali 14HNMBCu (S690Q) o wysokiej wytrzymałości i jej połączeń spawanych przy obciążeniu monotonicznie rosnącym oraz stałym w wodzie morskiej. Badania przeprowadzono w powietrzu, oraz w środowisku wody morskiej przy potencjale korozyjnym i przy polaryzacji katodowej. W próbie rozciągania z małą prędkością odkształcenia próbek gładkich jako mierniki podatności na kruchość wodorową przyjęto: wydłużenie, przewężenie i właściwą energię zniszczenia. Obecność lub brak opóźnionych pęknięć próbek z karbem przyjęto za miarę odporności na niszczenie wodorowe przy stałym obciążeniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Machine Construction and Maintenance strony 155 - 162,
ISSN: 1232-9312
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J.: Ocena ryzyka kruchego pękania wspomaganego przez wodór złączy spawanych stali okrętowej o wysokiej wytrzymałości// Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems. -., nr. 1=60 (2006), s.155-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi