Ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska morskiego przez substancje pochodzące z wraków: problemy analityczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska morskiego przez substancje pochodzące z wraków: problemy analityczne

Abstrakt

Zastąpienie pod koniec XIX wieku żaglowców przez statki z napędem silnikowym spowodowało, iż pojawiło się nowe źródło emisji zanieczyszczeń do wód morskich. Bardzo istotnym, aczkolwiek mało poznanym problemem są zanieczyszczenia wynikające z wycieków paliwa bunkrowego lub ładunku z wraków zatopionych statków i okrętów. Obecność zatopionych jednostek w wodach morskich i oceanicznych spowodowana jest m.in. działaniami wojennymi prowadzonymi na obszarach mórz i oceanów w czasie I i II wojny światowej. Wycieki substancji ropopochodnych z wraków takich statków i okrętów jak USS Mississinewa ,czy s/s Skytteren, uwidoczniły konieczność prowadzenia szczegółowych badań, których celem jest określenie ryzyka wystąpienia wycieku lub w przypadku gdy wyciek już nastąpił jego skutków dla środowiska morskiego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 52 - 54,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rogowska J., Namieśnik J.: Ocena ryzyka zanieczyszczenia środowiska morskiego przez substancje pochodzące z wraków: problemy analityczne// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr.3 (2009), s.52-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi