Ocena skłonności do tworzenia się pęknięć zimnych stali podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena skłonności do tworzenia się pęknięć zimnych stali podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych

Abstrakt

Referat stanowi wprowadzenie teoretyczne do oceny skłonności do tworzenia się pęknięć zimnych stali podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych. Autor stara się wyjaśnić przyczyny powstawania pęknięć zimnych oraz metody ich zapobiegania. W artykule zawarto również opis metod spawania podwodnego oraz metod badania pęknięć zimnych. Referat stanowi wstęp teoretyczny do przyszłej rozprawy doktorskiej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II strony 243 - 248
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Tomków J.: Ocena skłonności do tworzenia się pęknięć zimnych stali podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2013, s.243-248
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi