Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

Abstrakt

Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów mają wpływ na zmienność wyznaczonych wartości k10. Z tego powodu uznano, że praktycznym wskaźnikiem oceny skuteczności czyszczenia powinna być oporność jednostkowa (właściwa) C. Jednakże, warunkiem rozpowszechniania tej propozycji jest opracowanie standardów dla wskaźnika C na podstawie pomiarów po czyszczeniu danej sieci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XX jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XX-th Jubilee National, VIII-th International Conference, Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 czerwca 2008. Tom 2 strony 63 - 73
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną// Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XX jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XX-th Jubilee National, VIII-th International Conference, Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 czerwca 2008. Tom 2/ ed. red. Marek M. Sozański, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak Poznań: PZiTS, 2008, s.63-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi