Ocena skuteczności usuwania wybranych związków odorowych z powietrza z wykorzystaniem biofiltra ze złożem zraszanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena skuteczności usuwania wybranych związków odorowych z powietrza z wykorzystaniem biofiltra ze złożem zraszanym

Abstrakt

W pracy omówiono najczęściej stosowane metody dezodoryzacji powietrza, zwracając uwagę na zróżnicowane właściwości chemiczne różnych grup związków zapachowych. Omówiono techniki biofiltracyjne, wskazując aktualne trendy rozwojowe. Przedstawiono wyniki badań dotyczących jednoczesnego usuwania (a)-pinenu i cykloheksanu, uzyskując wartości stopnia usunięcia wymienionych związków powyżej 80%.

Bartosz Szulczyński, Piotr Rybarczyk, Jacek Gębicki. (2018). Ocena skuteczności usuwania wybranych związków odorowych z powietrza z wykorzystaniem biofiltra ze złożem zraszanym, 206-213.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery strony 206 - 213
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Szulczyński B., Rybarczyk P., Gębicki J.: Ocena skuteczności usuwania wybranych związków odorowych z powietrza z wykorzystaniem biofiltra ze złożem zraszanym// W : Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery/ ed. Józef Kuropka, Kazimierz Gaj, Izabela Sówka Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s.206-213
Źródła finansowania:
  • Grant NCN nr UMO-2015/19/B/ST4/02722

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi