Ocena sprawności cyklu roboczego Pojazdu do Usuwania Odpadów z Pojemników na podstawie danych eksploatacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena sprawności cyklu roboczego Pojazdu do Usuwania Odpadów z Pojemników na podstawie danych eksploatacyjnych

Abstrakt

W artykule przedstawiona została metoda oceny sprawności cyklu roboczego śmieciarki. Wykorzystując dane eksploatacyjne wyznaczono dwa reprezentatywne cykle i na ich podstawie obliczono zarówno sprawność całego cyklu, jak i jego poszczególnych faz. Porównano wartości energii potrzebnej do opróżniania pojemników, energii do zagęszczania odpadów oraz energii z paliwa. Przedstawiono przebiegi mierzonych i obliczonych wartości w czasie obrazując w ten sposób rzeczywiste przebieg parametrów układu hydraulicznego i obciążenia silnika spalinowego podczas rzeczywistej pracy pojazdu.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe strony 188 - 192,
ISSN: 1509-5878
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wysocki O., Zajdziński T., Czyżewicz J.: Ocena sprawności cyklu roboczego Pojazdu do Usuwania Odpadów z Pojemników na podstawie danych eksploatacyjnych// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 9 (2018), s.188-192
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.24136/atest.2018.313
Bibliografia: test
 1. Rys. 4 Cykl nr 1 -4 ruchy wrzutnika i 2 prasy. Fazy: a) opróżnianie pojemników, b) opróżnianie i zagęszczanie, c) oczekiwanie
 2. Rys. 5 Cykl nr 1. Przebieg mocy układu hydraulicznego oraz mocy paliwa oraz średnia sprawność w danej fazie cyklu Rys. 6 Cykl nr 2 -2 ruchy wrzutnika i 1 prasy. Fazy: a) opróżnianie pojemników, b) opróżnianie i zagęszczanie, c) oczekiwanie
 3. Rys. 7 Cykl nr 2. Przebieg mocy układu hydraulicznego oraz mocy paliwa oraz średnia sprawność w danej fazie cyklu
 4. Wolny P.: Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SI- LESIA, Opole 2010.
 5. Borkowski T.: Śmieciarka śmieciarce nierówna. Przegląd Komunalny nr 4/2012.
 6. Bielski P., Wysocki O., Czyżewicz J.: Failure of cold-formed beam: How does residual stress affect stability?// W : Shell Structures: Theory and Applications,vol. 4/ ed. W. Pietraszkiewicz, W. Witkowski Gdansk, Poland: , 2018, s.529- 532 otwiera się w nowej karcie
 7. Czyżewicz J.: Badania procesu załadunku śmieci i modyfikacja układu sterowania mechanizmu załadowczego śmieciarki. Pra- ca doktorska Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011.
 8. Czyżewicz J., Łubiński J., Zajdziński T.: Wpływ strat mecha- nicznych w siłowniku teleskopowym zespołu zagęszczającego w pojeździe do usuwania odpadów z pojemników na skutecz- ność prasowania odpadów// Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze. -., nr. 4 (2015), s.46-51
 9. Czyżewicz J., Kropiwnicki J., Wysocki O.: Model of the hydrau- lic pump powertrain of refuse collection vehicle compaction mechanism// Combustion Engines. -., nr. 3(162) (2015), s.626- 630
 10. Wysocki O., Kropiwnicki J., Czyżewicz J.: Analysis of the pos- sibility of determining the general characteristics using the op- erational data of a vehicle engine// Combustion Engines. -Vol. 171., iss. 4 (2017), s.33-38 otwiera się w nowej karcie
 11. Wysocki O., Czyżewicz J., Kropiwnicki J.: Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania charakterystyki ogólnej silnika spalinowego ZS przy wykorzystaniu hydraulicznego układu od- bioru mocy// Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. -., nr. 7-8 (2017), s.243-246 otwiera się w nowej karcie
 12. Wysocki O., Czyżewicz J., Kropiwnicki J.: Design of a test bench for determining the general characteristics of an internal combustion engine using a hydraulic power take-off system// XXIII International Symposium Research-Education- Technology, Stralsund, 2017, s.196-201 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi