Ocena stanu ochrony portowej infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena stanu ochrony portowej infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym

Abstrakt

W świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa kompleksów portowo-przemysłowych staje się, w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw przedsiębiorstw zlokalizowanych w portach. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie sytuacjom kryzysowym, ochronę infrastruktury krytycznej oraz koordynację zarządzania kryzysowego w portach, na szczeblu administracji terytorialnej, morskiej i portowej. Działania na rzecz bezpieczeństwa portów mają nie tylko zasięg dotyczący przestrzeni portowych, ale także lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Powoduje to, że stanowią one ważny element ogólnej koncepcji zarządzania kryzysowego. W referacie skoncentrowano się na prezentacji wyników wstępnych studiów nad problematyką bezpieczeństwa portów i przeciwdziałaniu zagrożeniom obejmujących koncepcję stanu ochrony obiektu portowego i opracowanie scenariuszy zagrożeń tych obiektów. Wyniki tych studiów posłużą opracowaniu, w następnym etapie prac, planu ochrony obiektów portowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona infrastruktury krytycznej strony 243 - 254
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A., Forkiewicz M., Kowalczyk P.: Ocena stanu ochrony portowej infrastruktury krytycznej w zarządzaniu kryzysowym// Ochrona infrastruktury krytycznej/ ed. ed. Agata Tyburska Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2010, s.243-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi