Ocena stanu technicznego rurociągu przesyłowego zawiesiny popiołów w Elektrowni Ostrołęka B - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena stanu technicznego rurociągu przesyłowego zawiesiny popiołów w Elektrowni Ostrołęka B

Abstrakt

Przedmiotem pracy był rurociąg przesyłowy zawiesiny popiołów przesyłanych z Elektrowni Ostrołęka B. Celem pracy było potwierdzenie przynależności próbek yvyciętych z rurociągu do określonego gatunku stali i ocena stanu materiału po eksploatacji. Dla zrealizowania tego celu wykonano: - analizę składu chemicznego materiału pobranego ze stalowych rur, - mikroanalizę warstw wierzchnich na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, - porównawczą mikroanalizę składu chemicznego na przekroju poprzecznym, - badania metalograficzne mikrograficzne struktury próbek wyciętych z rur, - ocenę stanu materiału i stopnia degradacji eksploatacyjnej stali. Na życzenie Zleceniodawcy wykonano także dokumentację fotograficzną. W ramach wizji lokalnej wykonano także pomiary grubości na całej trasie rurociągu, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi