Ocena strat w silniku hydraulicznym na przykładzie badań silnika SWSB-63 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena strat w silniku hydraulicznym na przykładzie badań silnika SWSB-63

Abstrakt

W artykule porównano dwa modele strat, zaproponowanych przez Andrzeja Balawendera w monografii pt. Analiza energetyczna i metodyka badańsilników hydraulicznych wolnoobrotowych [1] i przez Zygmunta Paszotę w referacie pt. Straty energetyczne w silniku hydraulicznym wyporowym - definicje i zależności służące ocenie sprawności silnika i napędu hydrostatycznego [18]. Korzystając z danych uzyskanych podczas badań silnika hydraulicznego SWSB-63 [2], przedstawionowykresy obrazujące straty mechaniczne, straty objętościowe i straty ciśnieniowe w funkcji parametrów, od których straty te bezpośrednio zależą (zgodnie z pracą [18]), porównując je z opisem strat przedstawionych w funkcji parametrów przyjętych w pracy [1].Tekst ten jest uzupełniony w stosunku do zamieszczonego w monografii [4], a zreferowanego w ramach ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Cylinder 2010 zorganizowanej przez Instytut Techniki Górnictwa Komag w Gliwicach w dniach 20-22 września br. w Rytrze.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 124 - 131,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Maczyszyn A.: Ocena strat w silniku hydraulicznym na przykładzie badań silnika SWSB-63 // NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 12 (2010), s.124-131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi