Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych

Abstrakt

Badania diagnostyczne powłok ochronnych - natryskiwanej cieplnie Al2O3/Ni-30Cr oraz hybrydowej nanoszonej techniką malarską - pracujących na rurach ekranowych w kotłach pyłowych niskoemisyjnych dowodzą m. in., że powłoki ochronne nie zabezpieczają powierzchni ogrzewanej rur ekranowych przed korozją płomieniową; dodatkową przyczyną niskiej trwałości powłok jest duże stężenie siarki i chloru w węglu oraz współspalanie biomasy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 660 - 663,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J., Łabanowski J., Sozańska M.: Ocena trwałości rur ekranowych z powłokami ochronnymi eksploatowanych w kotłach niskoemisyjnych// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. nr 11 (2012), s.660-663
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi