Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w niskich temperaturach dla mieszanek mineralno-asfaltowych zaprojektowanych z użyciem asfaltów modyfikowanych miałem gumowym oraz polimerem SBS. Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone dla dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej – mastyksu grysowego (SMA 8) i asfaltu porowatego (PA 8). W niniejszym artykule przedstawiono wyniki następujących badań laboratoryjnych w niskich temperaturach: badanie TSRST, pełzanie w 3-punktowym zginaniu, badanie wytrzymałości na pękanie oraz ocena twardnienia fizycznego. Stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z użyciem asfaltu modyfikowanego SBS i gumą charakteryzowały się wysoką odpornością na pękanie w niskich temperaturach we wszystkich przeprowadzonych badaniach. W niektórych przypadkach zastosowanie asfaltu modyfikowanego polimerem i gumą nawet zwiększyło odporność na pękanie w niskich temperaturach w porównaniu z typowym asfaltem modyfikowanym jedynie polimerem SBS. Dodatkową zaletą jest to, że użycie gumy miału gumowego pozwala zmniejszyć ilość dodawanego polimeru względem typowego asfaltu modyfikowanego polimerem SBS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 219 - 225,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Pszczoła M., Jaczewski M., Szydłowski C., Judycki J., Dołżycki B.: Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą// Drogownictwo. -., iss. 7-8 (2017), s.219-225
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi