Ocena właściwości przetwórczych, mechanicznych oraz morfologii spienianych kompozytów poliuretanowo-gumowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena właściwości przetwórczych, mechanicznych oraz morfologii spienianych kompozytów poliuretanowo-gumowych

Abstrakt

Spienione kompozyty poliuretanowo-gumowe otrzymano metodą jednostopniową z układu dwukomponentowego. Scharakteryzowano właściwości przetwórcze, właściwości mechaniczne oraz morfologię uzyskanych kompozytów. Uzyskane wyniki wskazują, że wprowadzenie miału gumowego do matrycy poliuretanowej może stanowić bardzo atrakcyjną możliwość wtórnego wykorzystania odpadów gumowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Kompozytowe strony 38 - 39,
ISSN: 2084-1949
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Hejna A., Piszczyk Ł., Formela K.: Ocena właściwości przetwórczych, mechanicznych oraz morfologii spienianych kompozytów poliuretanowo-gumowych// Materiały Kompozytowe. -., nr. 4 (2015), s.38-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi