Ocena wpływu ataku filtrowania wiadomości zarządzających na oferowany poziom bezpieczeństwa w nowym kryptosystemie dla łącza krótkofalowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wpływu ataku filtrowania wiadomości zarządzających na oferowany poziom bezpieczeństwa w nowym kryptosystemie dla łącza krótkofalowego

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia próbę obiektywnej oceny oferowanego poziomu bezpieczeństwa w nowym kryptosystemie dla transmisji danych w łączu krótkofalowym. W referacie tym skupiono się na potencjalnymataku, opartym o technikę filtrowania wiadomości zarządzających przesyłanych w kryptosystemie. W pierwszej kolejności przeanalizowano w sposób subiektywny możliwość wykorzystania takiej metody ataku na próbę uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kryptosystemu. W drugiej części artykułu z kolei podjęto próbę w dużym stopniu obiektywnej ewaluacji - w oparciu o standard CVSS (Common Vulnerability Scoring System) - potencjalnego wpływu wspomnianego działania na poziom bezpieczeństwa oferowanego w nowym kryptosystemie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 447 - 450,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Bronk K., Katulski R.: Ocena wpływu ataku filtrowania wiadomości zarządzających na oferowany poziom bezpieczeństwa w nowym kryptosystemie dla łącza krótkofalowego// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 6 (2010), s.447-450
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi