Ocena wpływu inwestycji na zdrowie w świetle badań nad terapeutycznymi właściwościami krajobrazu. Health Impact Assessment and the investigations of landscape therapeutic features. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wpływu inwestycji na zdrowie w świetle badań nad terapeutycznymi właściwościami krajobrazu. Health Impact Assessment and the investigations of landscape therapeutic features.

Abstrakt

Praca przedstawia tematykę oceny wpływu inwestycji na zdrowie w świetle badań nad terapeutycznym wpływem krajobrazu na zdrowie człowieka. Ocenę wpływu inwestycji na zdrowie – uzupełniającą stosowaną w Unii Europejskiej procedurę ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) – zaprezentowano jako narzędzie umożliwiające ochronę zdrowia człowieka w przypadku realizacji szkodliwych dla niego inwestycji. Wiele działań, jak oddzielenie budynków mieszkalnych od parku poprzez budowę drogi szybkiego ruchu, ma negatywny wpływ na zdrowie okolicznych mieszkańców. Artykuł udowadnia, że oprócz innych pojawiających się w takich przypadkach szkodliwych oddziaływań, również utrata walorów krajobrazowych może wywoływać negatywne zjawiska zdrowotne. Jednak obecnie OOŚ nie przewiduje badania skutków dla zdrowia ludzi powodowanych utratą walorów krajobrazowych środowiska. Na tle opisu badań dotyczących wpływu terenów zieleni na łagodzenie stresu i promocję aktywnego trybu życia, ukazano propozycje wykorzystania oceny wpływu inwestycji na zdrowie do kompensacji utraconych walorów leczniczych krajobrazu. Może nią być budowa parku publicznego o cechach terapeutycznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Architektura Krajobrazu strony 96 - 106,
ISSN: 1641-5159
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Trojanowska M., Sas-Bojarska A.: Ocena wpływu inwestycji na zdrowie w świetle badań nad terapeutycznymi właściwościami krajobrazu. Health Impact Assessment and the investigations of landscape therapeutic features.// Architektura Krajobrazu. -., nr. 3 (2013), s.96-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi