Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych

Abstrakt

Wykazano, że drobnoustroje powodujące zakażenia układu moczowego u pacjentów ambulatoryjnych są nadal wrażliwe na fluorochinolony; dotyczy to jednak drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriacae. Natomiast w przypadku zakażeń drobnoustrojami Gram-dodatnimi leki te mogą okazać się nieskuteczne. Stwierdzono silne działanie bakteriobójcze preparatu Betadine na wszystkie badane izolaty. Uzyskano redukcję liczby żywych bakterii w zawiesinie o 99,99% co jest zgodne z wymaganiami dla preparatów przeznaczonych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TERAPIA I LEKI nr 30/52, strony 35 - 38,
ISSN: 0137-9887
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Samet A., Krawczyk B., Bronk M., Czarniak E., Kochowska-Bronk M., Kur J.: Ocena wrażliwości na fluorochinolony drobnoustrojów izolowanych od pacjentów z zakażeniami układu moczowego leczonych w warunkach ambulatoryjnych// TERAPIA I LEKI. -Vol. 30/52., nr. 5-6 (2002), s.35-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi