Ocena wskaźnika wykorzystania nośności wybranych elementów stalowej konstrukcji wiaty wg PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wskaźnika wykorzystania nośności wybranych elementów stalowej konstrukcji wiaty wg PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1

Abstrakt

Przedstawiono wyniki analizy nośności wybranych elementów konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem przepisów normy polskiej i Eurokodu 3 oraz obciążenia śniegiem wg normy PN-80/B-0210 i jej zmian z 2006 roku. Wyrażono pogląd o potrzebie opracowania wytycznych dotyczących postępowania w przypadku oceny nośności obiektów eksploatowanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo nr R. 68, strony 573 - 575,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kowalski D., Nowicki M.: Ocena wskaźnika wykorzystania nośności wybranych elementów stalowej konstrukcji wiaty wg PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1// Inżynieria i Budownictwo. -Vol. R. 68., nr. nr 11 (2007), s.573-575
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi