Ocena wykorzystywania komunikatorów w systemach zdalnego nauczania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wykorzystywania komunikatorów w systemach zdalnego nauczania

Abstrakt

W referacie wskazano na korzyści dla uczestników kursów i właścicieli platform zdalnego nauczania wynikające z korzystania z komunikatorów. Wykazano, że brak kompatybilności poszczególnych klasycznych rozwiązań jest na tyle uciążliwy, ze dla systemów zdalnego nauczania należy znaleźć rozwiązanie, które obsługiwałoby wszystkie komunikatory. Omówiono więc dwie nowe, tworzone w ramach IETF propozycje standardów komunikatorów: XMPP oraz opartą na protokole SIP koncepcję SIMPLE. Rozważono możliwość wykorzystania specjalizowanego rozwiązania typu XMPP jako uniwersalnego komunikatora dla systemów zdalnego nauczania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia strony 234 - 242
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Nowicki K.: Ocena wykorzystywania komunikatorów w systemach zdalnego nauczania// Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kształcenia/ ed. red. J. Migdałek, M. Zając Kraków: Wyd. Nauk. Akad. Pedag., 2006, s.234-242
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi