Ocena wykrywalności modelowych wad wąskoszczelinowych metodą pomiaru przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wykrywalności modelowych wad wąskoszczelinowych metodą pomiaru przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego

Abstrakt

Wykazano, że metoda pomiaru natężenia metodą pomiaru natężenia pola rozproszonego (MPR) w polu szczątkowym umożliwia skuteczne wykrywanie zewnętrznych wad szczelinowych o głębokościach 0,2 mm przy długości 2,5 mm, oraz wad punktowych o średnicy mniejszej od 1mm i głębokości 0,3 mm. Zwiększenie poziomu namagnesowania (pomiary w pełnym polu magnetycznym) umożliwiło wykrywanie wad o znacznie mniejszych rozmiarach. Wykazano również, że geometria wady wpływa na rozkład składowej normalnej Bz natężenia MPR. Amplituda składowej normalnej Bz natężenia MPR rośnie monotonicznie w funkcji głębokości oraz długości wady. Wykazano również, że metoda pomiaru natężenia MPR charakteryzuje się co najmniej dwukrotnie większą "czułością" i "wykrywalnością" niż metoda magnetyczna - proszkowa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Seniuk A., Augustyniak B., Chmielewski M., Olejnik K.: Ocena wykrywalności modelowych wad wąskoszczelinowych metodą pomiaru przestrzennego rozkładu magnetycznego pola rozproszonego// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi