Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania

Abstrakt

Obliczenia zasilania wód podziemnych wykonano w skali regionalnej dla gdańskiego systemu wodonośnego oraz w skali lokalnej dla jego strefy zasilania - Wzgórz Szymbarskich. Wykorzystano metodę wskaźnikową, metodę wahań zwierciadła wody, metodę klimatyczną i hydrologiczną oraz badania modelowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Geologiczny nr 63, strony 762 - 768,
ISSN: 0033-2151
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Ocena zasilania wód podziemnych na Pojezierzu Kaszubskim z zastosowaniem różnych metod i różnej skali opracowania// Przegląd Geologiczny. -Vol. 63., nr. 10/1 (2015), s.762-768
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi